บะหมี่ซองมีทั้งฮาลาลและไม่ฮาลาล จริงไหม รับรองกันอย่างไร - โดย ดร.วินัย ดะห์ลัน

เจอคำถามบ่อยๆว่า บะหมี่ซองบางยี่ห้อมีทั้งฮาลาลและไม่ฮาลาล เหตุใดจึงปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลายปี 2542 จะตอบว่าไม่ทราบเรื่องเพราะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองโดยเลี่ยงที่จะ ตอบก็ไม่ถูก จึงขอตอบไว้ในที่นี้

ในอดีตบะหมี่ซองยี่ห้อดังบางยี่ห้อเคยมีการรับรองฮาลาลมาก่อน ต่อมาบะหมี่ซองยี่ห้อนั้น โฆษณากันครึกโครมเรื่องรสชาติใหม่คือบะหมี่หมูสับ เป็นเหตุผลให้สังคมมุสลิมเกิดความไม่สบายใจในที่สุดคณะกรรมการอิสลามขอถอน การรับรองฮาลาลจะเป็นปีไหนจดจำไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อบะหมี่ดังยี่ห้อนั้น แม้มีการแก้ไขปัญหาโดยการตั้งโรงงานใหม่และพัฒนายี่ห้อใหม่แต่กลับไม่ได้รับ ความนิยม บะหมี่ซองที่ว่านี้ไม่ใช่เพียงยี่ห้อเดียวแต่มีอยู่สองสามยี่ห้อ

บะหมี่ยี่ห้อเดียวกันมีโรงงานผลิตหลายโรงทั้งที่เคยขอการรับรองฮาลาลมา ก่อนและไม่เคยขอการรับรอง มีทั้งบะหมี่หมูสับและรสชาติอื่นๆ แม้ไม่มีการรับรองฮาลาลแต่ผู้บริโภคมุสลิมบางส่วนยังนิยมซื้อหามารับประทาน ร้านอาหารมุสลิมหลายแห่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารโดยเข้าใจเอาว่ายังฮา ลาล ในเรื่องนี้เพื่อนผมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงงานยี่ห้อดังที่สุดแจ้ง ผมว่าควรเตือนผู้บริโภคมุสลิมทั้งนี้หลังจากเลิกการรับรองฮาลาลแล้ว ทางโรงงานต้องการลดต้นทุนจึงใช้เส้นจากโรงงานที่เคยมีการรับรองฮาลาลและไม่ มีการรับรองปะปนกันโดยเส้นส่วนหนึ่งผ่านกระบวนการชุบด้วยซุบกระดูกหมู เมื่อไม่มีการรับรองฮาลาลย่อมไม่ฮาลาลต่อการบริโภค ทางโรงงานเป็นผู้ยืนยัน

ในช่วงเวลานั้นทางประเทศมาเลเซียยังคงสั่งบะหมี่ซองฮาลาลจากโรงงาน โดยโรงงานส่งบะหมี่ซองตีตราฮาลาลมาเลเซียไปสู่ประเทศมาเลเซียโดยตรงไม่มีการ วางจำหน่ายในประเทศไทย ทางคณะกรรมการอิสลามในประเทศมาเลเซียยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาแม้ทางบริษัทจะ ผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ฮาลาลและไม่ฮาลาลในชื่อยี่ห้อเดียวกัน ขอให้ผลิตอย่างถูกต้องและจากคนละโรงงานเท่านั้น มาเลเซียยืนยันว่าทางผู้บริโภคมุสลิมมาเลเซียให้ความใส่ใจในเรื่องการรับรอง ฮาลาลจึงไม่เป็นปัญหาแม้มีชื่อยี่ห้อเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดหลายยี่ห้อมีกระบวนการผลิตในลักษณะนี้ ขอเพียงให้กรรมการอิสลามเป็นผู้รับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น นี่คือคำยืนยันจากองค์กรรับรองฮาลาลของมาเลเซีย

เหตุการณ์ผ่านมากระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดและกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในทำนองเดียวกันกับที่เกิดขึ้นใน มาเลเซีย คือยี่ห้อเดียวกันหากผลิตจากคนละโรงงาน แยกกันชัดเจน ไม่มีการปะปนกันทั้งในกระบวนการผลิตและขนส่งรวมทั้งกระบวนการอื่น กรรมการอิสลามตรวจแล้วพบว่าผลิตอย่างถูกต้องย่อมสามารถให้การรับรองฮาลาลได้ เพื่อประโยชน์กับทุกฝ่าย กรณีที่ผู้บริโภคเกิดความสับสน กรรมการอิสลามบางฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอธิบายทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันจึงได้เห็นผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อมีทั้งฮาลาลและไม่ฮาลาล หากมีการรับรองอย่างถูกต้อง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้บริโภคทั้งหมด โดยขอให้ร้านอาหาร ร้านค้า มุสลิมทั่วไปตรวจดูตรารับรองฮาลาลที่ถูกต้อง บางผลิตภัณฑ์ทางผู้ประกอบการยืนยันว่าจะสร้างความแตกต่างระหว่างฮาลาลกับไม่ ฮาลาลบนหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ก็ต้องรับผิดชอบตามที่ตกลงกันไว้

 

บทความ: ดร.วินัย ดะห์ลัน