การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะระบุจุดควบคุมของสินค้าฮาลาลตามกระบวนการห่วงโซ่อุปทานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าถึงผู้บริโภคนั้นเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ 'จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร' ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในมาเลเซีย

Document : ABRIJ8_p98-109.pdf

 

 

 

แหล่งข้อมูลและภาพประกอบ: http://www.thehalalfood.info and Internet