แรงดึงดูดในการลงทุนจากความเชี่ยวชาญและ ทุน รัฐบาลของ เอมิเรตโดยบุคคลที่ต้องการลงทุนต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยให้ความสนใจคุณสมบัติที่สำคัญของ สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ในยูเออี ดังนี้:
• โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการประสานงานบริการทางด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นทั้งหมดไปยังศูนย์กลางที่สำคัญ
• ระบบการสื่อสารที่ดี
• ระบบการจัดเก็บภาษีเสมือนจริง
• ทางด้านการเงินที่มีโครงสร้างที่ไม่มีกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• เขตการค้าเสรีที่ให้ความสะดวกในการลงทะเบียนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ , และ
• สภาพแวดล้อมทางสังคมที่น่าสนใจ  รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ที่ทันสมัย​​และการพักผ่อนหย่อนใจ

ที่มา : PKF International
เอกสารประกอบ :

Credit Content and Photo: http://www.thehalalfood.info and Internet