ประเทศจีนมีจำนวนชาวมุสลิมกว่า 30 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของจำนวนประชากรจีน โดยส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ในมลฑลหนิงเซี่ยะ กานซู่ เขตปกครองอิสระมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) ซินเจียง และกระจายตัวไปตามเมืองใหญ่ต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารอิสลามอยู่จำนวนมาก

เอกสารประกอบ : 13_Halal_China.pdf

แหล่งที่มาข้อมูลและภาพประกอบ: http://www.thehalalfood.info